• +420 585 634 151
  • info@vnufol.cz

PROGRAM KONFERENCE

Pátek 1.9.2017

moderuje: Holubová Renata

11:30      Registrace účastníků

Vstupní hala PřF

13:00      Zahájení

Vzpomínka na Prof. PaedDr. Josefa Fuku  

13:20      Mathelitsch Leopold

Physics and Sport  

14:15      Martincová Daniela, SKUPINA ČEZ, a.s; LMC,s.r.o.;JČMF

Vím proč!  

14:35      Nečas Tomáš

Člověk a energie  

14:50      Žák Vojtěch

Elektřina a magnetismus – v hlavní roli tužková baterie  

15:05      Coffeebreak

2. a 3. patro

moderuje: Koníček Libor

15:30      Žilavý Peter

Neposlušná elektrostatika II  

15:55      Panoš Stanislav, Tomáš Opatrný

Turnaj mladých fyziků v ČR a ve světě  

16:10      Boček Vít

Osciloskop za 300 Kč a další výhodné fyzikální nákupy  

16:25      Balek Bronislav

Fyzikální principy lékařských terapeutických přístrojů II.  

16:35      Balek Bronislav

Několik způsobů měření otáček  

16:45      Lustig František

Experiment vzdálený z hodiny do každé rodiny  

17:05      Kerlínová Věra

Fyzika v silniční, železniční, lodní a letecké dopravě  

17:15      Masopust Pavel

Fyzika a kettlebell  

17:30      Ráliš Jakub

Pozvání do Pevnosti poznání

17:40      Pevnost poznání

Program v Pevnosti poznání

 

Sobota 2.9.2017

moderuje: Bochníček Zdeněk

08:05      Houfková Jitka, Rita Chalupníková, Petr Desenský, Martin Konečný, Radim Kusák, Zdeněk Polák, Pavel Saal, Peter Žilavý

Zajímavosti ze Science on Stage 2017  

08:20      Jermář Jakub

Kuchařka II - další jednoduché experimenty s Vernierem  

08:35      Kohout Jiří

Několik netradičních laboratorních úloh simulujících postupy fyziků  

08:55      Piskač Václav

Z Fyzikálního šuplíku 007  

09:15      Desenský Petr, Pavel Saal

Propojení formální a neformální výuky v SC iQLANDIA  

09:30      Reichl Jaroslav

Experimenty z magnetismu a z fyziky mikrosvěta  

09:45      Reichl Jaroslav, Petr Kolář, Marie Kučerová, Jana Machalická

Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Návrat do analogového světa“  

10:00      Coffeebreak

2. a 3. patro

moderuje: Sládek Petr

10:30      Hubeňák Josef

Akustika klasicky a s počítačem  

11:00      Vícha Vladimír, Tomáš Faikl

Postřelené špalíky  

11:15      Vícha Vladimír, Jan Daněk, Matěj Prokop

Ochrana před UV zářením  

11:30      Poster sekce a výstavky

Individuálně

13:00      Oběd

Individuálně

moderuje: Dvořák Leoš

14:00      Bochníček Zdeněk

Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce  

14:25      Hrdý Jan, studenti GJP

Prosadí se elektromotor i v letecké dopravě?  

14:45      Böhm Pavel

Experimenty s digitálními vahami  

15:00      Konečný Pavel

Experimenty s řetízky a řemeny, aneb jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád motorovou pilu  

15:15      Sládek Petr, Lukáš Pawera, Jan Válek

Vrtulníkem na Mount Everest ...?  

15:30      Kusák Radim

Od jednoduchých pokusů po moderní technologie  

15:50      Švecová Libuše, Roman Fanta, Jakub Nemčik

Teplota  

16:00      Coffeebreak

2. a 3. patro

moderuje: Piskač Václav

16:30      Berej Waldemar, Marek Budziński

Two little gems in optics  

16:50      Dvořák Leoš

Další nápady z Malé Hraštice – tentokrát s vodou  

17:10      Svobodová Jindřiška

Slaná voda pro fyzika  

17:25      Miléř Tomáš, Lukáš Pawera

Hrnečku, Vař!  

17:40      Kéhar Ota

Východ a západ slunce  

18:00      Příprava na večer

Individuálně

19:00      Společenský večer

Restaurace Doga v areálu kolejí gen. Svobody

19:30      Slavnostní přípitek

Restaurace Doga v areálu kolejí gen. Svobody

19:31      Slavnostní přípitek Oty Kéhara při západu slunce

Restaurace Doga v areálu kolejí gen. Svobody

 

Neděle 3.9.2017

moderuje: Tesař Jiří

08:00      Lepil Oldřich, Čeněk Kodejška

Netradiční experimenty s vázanými oscilátory  

08:30      Novotný Jan

Rudý posuv v úloze z Fyzikální olympiády  

08:45      Opatrný Tomáš

Foucaultovo kyvadlo  

09:00      Burdová Veronika, Jiří Tesař, Vladimír Vochozka, Vít Bednář

Žárovka v projektové výuce  

09:10      Dvořáková Irena

Formativní hodnocení - inspirace knížkou  

09:25      Kekule Martina

Dřepování na plošném siloměru a čtení zaznamenaného grafu žáky sledované oční kamerou  

09:40      Machalická Jana

Experimenty z Interaktivní fyzikální laboratoře: Optika  

09:50      Kácovský Petr, Marie Snětinová

Elektronické Sbírky (...řešených úloh a fyzikálních pokusů)  

10:00      Coffeebreak

2. a 3. patro

moderuje: Dvořáková Irena

10:30      Pazdera Václav

Pár zajímavých nápadů VIII  

10:50      Kvapil Jiří

(Ne)překotný hranol  

11:00      Kolář Karel

Proč učitel není hlavním zdrojem informací a motivace žáků pro účast v aktivitách pro nadané žáky?  

11:10      Kolář Karel

Jak umožnit středoškolákovi seznámit se během týdne s prací ve vědě?  

11:20      Hubáček Zdeněk

Vibrátory, jak je děti neznají  

11:30      Koníček Libor

Fyzikální hrnec  

11:45      Kolář Petr

Jednoduché experimenty v infračervené optice  

12:00      Koudelková Věra, Stanislav Gottwald

Zajímavosti ze školky Heuréky II.  

12:15      Koudelková Věra

Když máte dost peněz...  

12:30      Havlíček Karel, Matěj Ryston

Novinky v optické demonstrační sadě  

12:45      Závěr konference

Aula PřF, 2.p.

 

Postery

Pátek 1.9.- Neděle 3.9., hlavní poster sekce Sobota 2.9. od 11:30 do 13:00

Jsou-li vpravo dostupné náhledy, klikněte pro velký formát.

11:30      Bočková Jeanne

 

11:30      Hejnová Eva

Jaké mají žáci představy o atomech?  

11:30      Holubová Renata

Krev jako ne-newtonovská kapalina ve fyzice a kriminalistice  

11:30      Kodejška Čeněk

Demonstrace hydrostatického paradoxu pomocí plastových lahví a LabQuest Vernier  

11:30      Konečný Martin

Koncepce výuky přírodních věd na Mensa gymnáziu v Praze  

11:30      Kroupová Bohumila, Kamila Váňová

Úlohy ze starých učebnic  

11:30      Kubera Miroslav

Jak studenti vyráběli teploměr a co se tím naučili  

11:30      Ryston Matěj

Dotazníkový výzkum ohledně výuky teorie relativity na fakultních školách MFF UK  

11:30      Říha Jan, Čeněk Kodejška

Experimentální realizace Buquoyovy úlohy  

11:30      Trna Josef, Eva Trnová

Komiksy s experimenty a zkoumáním jevů  

11:30      Vlková Iva, Dagmar Nevřelová

Pojmové mapy ve výuce fyziky na středních školách  

Výstavky a firemní prezentace

Sobota 2.9.2017

10:00      Lustig František

Postavte si svůj vlastní hands-on vzdálený experiment  

10:00      Martincová Daniela, SKUPINA ČEZ, a.s.

Vím proč!  

12:00      Burian Petr, P. Fiala, P. Broulím, P. Turjanica, M. Jára, V. Georgiev, L. Pušman, L. Poláček, J. Zich

Vývoj fyzikální instrumentace na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni  

12:30      Lustig František

Firemní prezentace měřicího systému ISES-WIN  

Social Media
Zaslat sborník mailem
Newsletter: