• +420 585 634 151
  • info@vnufol.cz

POŽADAVKY NA PŘÍSPĚVKY

Jako příspěvky do konference uvítáme nejen (již tradiční) zajímavé pokusy, ale například i samostatné práce žáků, videozáznamy experimentů, svépomocí zhotovené pomůcky a další příklady, jak výuku fyziky oživit a učinit z ní zajímavý předmět.

Forma

  • Vystoupení
  • Poster (plakát, doporučená velikost A1 tj. 594 × 841 mm, lze orientovat jak na výšku, tak na šířku)
  • Výstavka (pokusů, konstrukcí, žákovských prací, učebnic, učebních pomůcek, ...)
  • Firemní prezentace (učebnic, učebních pomůcek - účastnický poplatek 1.000,- Kč)

 

Jazyk

  • český
  • slovenský
  • anglický (anglické příspěvky budou překládány do češtiny)

 

Délka

Délka vystoupení je 10–20 minut. Delší vystoupení je možné pouze ve zdůvodněných případech a po dohodě s programovým výborem konference a v případě „zvaných přednášek“. Organizační výbor si vyhrazuje právo omezit vámi požadovaný čas v případě nedostatku časového prostoru tak, aby se dostalo na všechny zájemce. Ústní prezentace mohou být přesunuty do posterové sekce.
Při prezentaci bude k dispozici počítač, prezentér, dataprojektor, vizualizér (dokumentová kamera), zpětný projektor. Jiné technické vybavení uveďte v přihlášce do poznámky.

Těšíme se na spoustu zajímavých příspěvků – a vyzýváme zejména učitele ze škol, aby neváhali předvést třeba i věci, které sami považují za drobnosti. I ty (a leckdy právě ony) jsou často velice zajímavé a inspirativní!

 

Abstrakty

Pokud chcete mít na konferenci příspěvek, je nutné po přihlášení ještě zadat na této stránce jeho abstrakt. Na základě abstraktu rozhodne programový výbor o zařazení příspěvku do programu konference.

Abstrakty všech přihlášených příspěvků jsou automaticky uveřejňovány na příslušné webové stránce.

Maximální délka abstraktu je 2000 znaků včetně mezer. Kontrolu počtu znaků lze provést např. ve Wordu.

 

Společný příspěvek 2 a více autorů

Pokud se jedná o příspěvek, který současně prezentují dva a více autoři, příspěvek přihlašuje pouze HLAVNÍ AUTOR. Ostatní jsou uvedeni v registračním formuláři příspěvku jako spolupracující osoby.
Spolupracující osoby, pokud nemají svůj samostatný příspěvek, v registaci účastníka volí ve formuláři v položce Příspěvek na konferenci volbu NE a v poznámce uvedou, že jsou spolupracovníci konkrétního hlavního autora příspěvku.

 

Sborník příspěvků

Z konference bude vydán sborník příspěvků. Příspěvky budou vybírány pouze v elektronické podobě při registraci na začátku konference nebo je můžete nahrát přímo na vaší osobní stránce.

Maximální délka příspěvku do sborníku je 5 stran. Delší příspěvky lze do sborníku zařadit pouze po dohodě s programovým výborem, který si vyhrazuje právo příspěvek zkrátit. Příspěvky nesplňující uvedené pokyny budou vyřazeny.

Vybrané příspěvky z letošního ročníku Veletrhu nápadů budou také publikovány v rámci souhrnného sborníku všech ročníků Veletrhu nápadů. Z tohoto důvodu žádáme autory, aby společně s příspěvkem odevzdali v samostatném souboru jeho krátkou anotaci (max. 2–3 věty, které shrnují obsah článku) a vybrali vhodná klíčová slova (seznam doporučených klíčových slov, v nutných případech můžete přidat nová).

 

Šablony a pokyny k formátování textu

Šablona pro vytvoření příspěvku (Word - docx)
Šablona pro vytvoření příspěvku (Word 97-2003 - doc)

Přesné pokyny pro formátování příspěvků (PDF)
Přesné pokyny pro formátování příspěvků (Word)

Social Media
Zaslat sborník mailem
Newsletter: