• +420 585 634 151
  • info@vnufol.cz

OBECNÉ INFORMACE

Pořadatel

Katedra experimentální fyziky - oddělení didaktiky fyziky, PřF UP

 

Spolupořadatel

FPS JČMF

 

Místo konání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc
PSČ 771 46
Česká republika

 

Kontakt


eml: info@vnufol.cz
web: www.vnufol.cz

 

Kontaktní osoba

RNDr. Renata Holubová, CSc.
eml: renata.holubova@upol.cz
tel: +420 585 63 4165

 

Kontaktní osoba - platby

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
eml: lrichterek@gmail.com

 

Standardní technické zabezpečení pro vystupující

  • PC s připojením na internet a možností použít vlastní flash disk
  • VGA kabel k připojení vlastního notebooku
  • HDMI kabel k připojení vlastního notebooku
  • Dokumentová kamera s možností zoomu připojená k velkoplošné TV (např. pro zobrazení detailu pomůcky)
  • On-line video kamera s kameramanem snímající průběh experimentu i celého výstupu - vystupující přepíná mezi kamerou a prezentací dle svého uvážení

Jiné požadavky na techniku uveďte do poznámky u příspěvku.

 

Důležité termíny

Akce Datum
Včasná registrace (snížený poplatek) do 30.4.2017 (včetně)
Uzávěrka přihlášek, plateb, zaslání abstraktů 30.6.2017
Konání konference 1.9. - 3.9. 2017
Odevzdání příspěvků nejpozději při příjezdu na konferenci

 

Předběžný harmonogram

Akce Den Hodina
zahájení pátek 1.9.2017 13:00
exkurze do Pevnosti poznání pátek 1.9.2017 18:00
společenský večer - restaurace Doga sobota 2.9.2017 19:00
ukončení neděle 3.9.2017 13:00

 

Poplatky a ceny

Poplatek Včasná registrace (do 30.4.2017) Plná cena (po 30.4.2017)
Individuální člen JČMF 450 Kč 550 Kč
Kolektivní člen JČMF 500 Kč 600 Kč
Nečlen JČMF/International participants 550 Kč / 22 EUR * 650 Kč / 26 EUR *
Společenský večer s rautem === 0 Kč (opravdu nula!)

International participants

In case of international participants the payment of the conference fee on arrival is prefered. Please contact the organisers for details via email lrichterek@gmail.com

Společenský večer - sobota 2.9. od 19:00 hod.

Společenský večer jsme se rozhodli tentokrát udělat v jiném stylu. Večírek proběhne v restauraci Doga, účastník si platí pouze vlastní spotřebu jídel a nápojů.
Doufáme, že tento krok oceníte, a že svojí návštěvou poctí večer i ti, kteří většinou zůstávají doma.
Výhodou je i to, že restaurace Doga je v komplexu ubytovacích kolejí, takže po večírku to máte do postele opravdu malý kousek.

K tanci a poslechu hraje kapela EXStreS.

 

Bankovní spojení

Majitel účtu: Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Olomouc, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc
Název banky:Československá obchodní banka, divize Poštovní spořitelna
Adresa banky: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Číslo účtu: 275388729/0300
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ80 0300 0000 0002 7538 8729
SWIFT: CEKOCZPP

 

Organizační výbor

Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.
Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Radmila Hýblová
RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
Mgr. Lucie Kolářová
Mgr. Zdeněk Pucholt
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Mgr. Jan Říha, Ph.D.

 

Sponzoři

Přírodovědecká fakulta UP Jednota Českých Matematiků a Fyziků Nadace Depositum Bonum

 

Mediální partner

Československý časopis pro fyziku

 

Akreditace MŠMT

Konference je akreditována u MŠMT pod Č.j.: MSMT- 597/2017-2-216. Vzor osvědčení

Kliknutím na obrázek otevřete vzor osvědčení ve formátu PDF.

 

Social Media
Zaslat sborník mailem
Newsletter: